Командировочные

Назрела необходимость в объяснении причин развесёлой газетной шутки про новый вид заработка бюджетников.  Разумеется, никакого чуда не произошло, для работников государственных предприятий и учреждений по-прежнему суммы командировочных расходов определяются специальными документами, про что я написал в предыдущей заметке.

 

Дым в данной истории от статьи 140.1.7 Налогового кодекса, часть четвертая которой гласит:

До складу витрат на відрядження відносяться також витрати, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу, а для відряджень за кордон — не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу.

Но далее в этой же статье читаем:

Суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначаються Кабінетом Міністрів України. Сума добових для таких категорій фізичних осіб не може перевищувати суму, встановлену абзацом четвертим цього підпункту.

Казалось бы, последнее предложение ограничивает для бюджетников командировочные расходы на общем уровне, но, как я уже написал в предыдущей заметке, Кабинет министров своим постановлением четко определил потолок расходов для бюджетников.

Надеюсь, что это маленькое разъяснение снимет все вопросы по поводу мифического «нового вида заработка бюджетников».

Да, справедливости ради нужно отметить, что в командировки действительно стало выгоднее ездить даже бюджетникам. Но связано это не с командировочными, а с требованием части четвёртой статьи 121 Кодекса законов о труде:

Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.

Успешных всем командировок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *